Laddar

Välgörenhet

För Sofascompanys avdelning i Vietnam är det viktigt att både den lokala omgivningen och våra anställda trivs. Till exempel är de anställda ofta på teambuilding resor och erbjuds utbildning och kurser. Genom vårt företag i Vietnam donerar vi regelbundet till bland annat barnhem och skolor. Donationerna kan vara en summa pengar, men också sådant som mjölk, försäkringar, skolpeng och skolmöbler för att hjälpa lokalbefolkningen till ett bättre liv.

Pengadonation till Bao Loc City orphan home för föräldralösa barn

Lam Dong province

Mjölk- och sjukförsäkring till Madagui City Orphan Home för föräldralösa barn

Binh Duong province

Elektronisk utrustning till Lam Ha city orphan school

Lam Ha city, Lam Dong Province

Mjölk- och sjukförsäkring till barnhem

Binh Duong province

Mat och leksaker till fattiga familjer

Can Gio city